Forskning och Medicin

Gasa istället för bromsa

Håkan Billig
Håkan Billig
Ingen kan ha missat att vi närmar oss ett valår. Det ska bli intressant att se hur regeringen och oppositionen kommer att hantera forskningsfrågorna. Regeringens senaste utspel, förslaget om ett enprocentsmål som låser anslagen till BNPs utveckling, är positivt om Sverige fortsätter att gå bra. Men om det omvända skulle inträffa blir konsekvensen en minskad satsning på forskning. Vill vi att Sverige ska vara en kunskapsnation och ser forskning som en investering borde vi gasa istället för att bromsa - även när ekonomin går sämre.

Forskningspolitik handlar inte bara om pengar - minst lika viktigt är det att diskutera forskningens förutsättningar, hur den organiseras och styrs. Under sommaren har det gjorts flera försök att i media diskutera forskningsfrågorna och deras politiska organisation. Utbildnings- och kulturminister Leif Pagrotsky svarar nu i Forskning & Medicin. Vi menar att forskning borde vara en valfråga och tänker fortsätta intervjua politiker i kommande nummer.

Temat i tidningen är vårdvetenskap som haft särskilda medel sedan 2001. Området får fortsatt särskilt stöd fram till 2008, då satsningen ska utvärderas. Ett annat patientnära område är klinisk forskning. Vi har redan tidigare lyft fram den brittiska satsningen som en bra förebild, där målet är att öka forskningskapaciteten inom sjukvården. Den kliniska forskningen i Sverige har liknande problem som i England. Problemen är i stort kända; brist på tid, meritering eller andra incitament för att bedriva klinisk forskning. För patienterna, vården, kunskapsutvecklingen och utbildningarna samt den biomedicinska industrins skull måste vi sluta att utreda. Vi måste ta fram en handlingsplan nu och vi måste göra det tillsammans med utbildnings- och socialdepartementet, sjukvården och övriga forskarsamhället.

En annan aktuell fråga är djurförsök. Sverige har en strikt lagstiftning, mycket strängare än i många andra länder. Vi har sju oberoende djurförsöksnämnder där både politiska partier och djurrättsorganisationer får utse lekmän som deltar i arbetet som reglerar användningen av försöksdjur. Den nuvarande djurskyddsförordningen ska nu ses över. Det är bra, vi behöver en tydlig lag som centralt reglerar användandet av försöksdjur. Oroväckande är dock det förarbete som Djurskyddsmyndigheten tagit fram och som just lämnats till jordbruksdepartementet.

Istället för att reglera viktiga frågor om försöksdjur i djurskyddsförordningen och lämna över det praktiska arbetet med bedömningarna till de djurförsöksetiska nämnderna, vill Djurskyddsmyndigheten utfärda föreskrifter och kräver samråd av de djurförsöksetiska nämnderna. Vi anser att det är hos nämnderna som den bästa kompetensen finns och att det även fortsättningsvis är där det ska avgöras vilka försök som ska tillåtas. En princip som måste vara vägledande även för en ny lagstiftning.

Författare: Håkan Billig, Huvudsekreterare, ämnesområdet för medicin, Vetenskapsrådet
Fotograf: Anders Norderman

Kommentera:

Kontakta redaktören
Senast uppdaterad: 2006-12-19
Vetenskapsrådets webbplats

Forskning & Medicin är en tidning från Vetenskapsrådetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, ämnesrådet för medicin och hälsa i samarbete med de medicinska fakulteterna.