Forskning och Medicin

Brittisk storsatsning på klinisk forskning

Nu ska Storbritannien etablera sig i världstoppen av den kliniska forskningen. Det är målsättningen för ett 20-tal nationella organisationer som gått samman i partnerskapet UK Clinical Research.
Satsningen på klinisk forskning förenar en rad olika aktörer i Storbritannien. Här finns representanter för departement,akademi, sjukvård, forskningsfinansiärer, tillsynsmyndigheter, industri och patientorganisationer.

Några av aktörerna är Department of Health, The Academy of Medical Sciences, Medical Research Council, NHS Confederation, The Wellcome Trust, Association of the British Pharmaceutical Industries och Association of Medical Research Charities.

Satsningens övergripande mål är att skapa en gynnsam miljö för patienter och allmänhet genom att förbättra sjukvården, öka välfärden och höja kunskapsnivån. För att uppnå detta kommer UKCRC att arbeta på flera olika plan parallellt.
Partnerskapet ska

  • bygga upp sjukvårdens infrastruktur
  • öka forskningskapaciteten inom sjukvården
  • utveckla incitament för att forska inom sjukvården
  • effektivisera reglerings- och beslutsprocesserna
  • samordna finansieringen av klinisk forskning.

Ett av de långsiktiga målen är att öka forskningskapaciteten inom sjukvården. Det kan bl a ske genom att bilda nya nätverk som höjer kapaciteten. Men det behövs också tydliga karriärvägar för den som vill välja en forskarbana, framhåller UKCRC.

Ett annat mål är att samordna finansieringen. I detta syfte skapas en databas över klinisk forskning som bedrivs i Storbritannien. Genom att analysera innehållet hoppas man kunna upptäcka luckor i de satsningar som görs idag och skapa förutsättningar för nya forskningsstöd. Partnerskapet ska också koordinera en nationell satsning på folkhälsoforskning.

Ytterligare ett mål är att bygga upp sjukvårdens infrastruktur. För detta ändamål skapas ett nätverk, UK Clinical Research Network, som finansieras av hälsodepartementet. Nätverket kommer att bestå av ett koordinerande center och sex sjukdomsspecifika nätverk (cancer, mental hälsa, barnmedicin, diabetes, stroke, och Alzheimers sjukdom).

En del av den nya infrastrukturen blir också en plattform för experimentell medicin.

De olika aktörerna bidrar till olika delar av satsningen. Hälsodepartementet satsar på sjukvårdens infrastruktur, forskningsfinansiärerna bidrar till forskningens infrastruktur medan det medicinska forskningsrådet, MRC, finansierar själva forskningen.

För att samordna de olika satsningarna kommer aktörerna att utbyta information om de olika ansökningarna. Målsättningen är att bidragsbesluten ska komplettera varandra och bidra till utvecklingen av en nationell plattform för experimentell medicin.

Författare: Peter Tillhammar

Kommentera:

Kontakta redaktören
Senast uppdaterad: 2006-12-19
Vetenskapsrådets webbplats

Forskning & Medicin är en tidning från Vetenskapsrådetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, ämnesrådet för medicin och hälsa i samarbete med de medicinska fakulteterna.