Forskning och Medicin
Bild på Leif Pagrotsky. Fotograf: Anders Norderman
Samarbete ger svensk fördel
Svensk medicinsk forskning står sig fortsatt väl i internationell jämförelse, menar forskningsminister Leif Pagrotsky. Ett skäl anser han vara det förtroendefulla samarbetet mellan sjukvård, akademi och privat sektor, ett samarbete som han vill vidareutveckla.

Läs mer

Bild på Ingalill Rahm Hallberg. Fotograf:Kennet Rhona
Kunskap om gott åldrande
Äldres livskvalitet beror på deras funktionsförmåga och tillgång till sociala nätverk. Om de bor hemma eller i särskilt boende har däremot ingen betydelse för livskvaliteten. Det visar forskningsprojektet GÅS som ska ge kunskap om vad som påverkar äldre människors hälsotillstånd och vilken vård de kommer att få. Projektet ska pågå i 15-20 år.

Läs mer

Fotograf:Anie Reynolds/Photolink
Asiatisk tiger satsar på medicin
Singapore, en stadsstat belägen vid ekvatorn med ca fyra miljoner invånare, är känt för sina rena gator och sin mix av kulturer. Denna 39 år unga nation tillhör en av Asiens tigerkulturer med en årlig BNP-tillväxt på 8,4 procent. Nu satsar landet också på medicinsk forskning och på att stärka länken mellan grundforskning och sjukvård.

Läs mer

Vetenskapsrådets webbplats

Forskning & Medicin är en tidning från Vetenskapsrådetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, ämnesrådet för medicin och hälsa i samarbete med de medicinska fakulteterna.