Forskning och Medicin
Könshormoner bidrar till kvinnors ångest
Ångest och depressionssjukdomar är mycket vanligare hos kvinnor än män. Troligtvis har det att göra med de kvinnliga könshormonerna östrogen och progesteron. Forskare i Uppsala undersöker nu sambanden i en stor studie.

Läs mer

Från belöning till beroende
Ökade kunskaper om hjärnans belöningssystem kan leda till nya läkemedel mot alkoholism. Det tror beroendeforskaren Mia Ericson vid Göteborgs universitet.

Läs mer

Första läkarutbildningen på 25 år
Närmare tretusen studenter har sökt de 60 platserna på den nya läkarutbildningen i Örebro. I januari drar utbildningen igång.

Läs mer

Vetenskapsrådets webbplats

Forskning & Medicin är en tidning från Vetenskapsrådetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, ämnesrådet för medicin och hälsa i samarbete med de medicinska fakulteterna.