Forskning och Medicin

Ny webbtidning i vår

Den ska spegla debatten om forskningens villkor och besluten som påverkar forskarnas situation. Den ska bevaka forskningsfrågor inom alla ämnesområden, innehålla rikligt med internationella utblickar och göra nedslag i forskares vardag. Och den ska ge möjligheter att debattera. En ny webbtidning håller på att ta form på Vetenskapsrådet.
Arbetet inleddes för ett halvår sedan och nu börjar konturerna klarna.

— Webbtidningen kommer att uppdateras dagligen med nyheter och längre artiklar om forskningens villkor och aktuell forskning. Och den kommer att ge stort utrymme för debatt, berättar Cecilia Gomez, enhetschef på Vetenskapsrådets
kommunikationsavdelning.

Just nu arbetar en projektgrupp med att ta fram design, struktur och navigation, samt text- och bildpolicy för webbtidningen. I gruppen ingår tidningsredaktörer, webbredaktörer, webbutvecklare och art director.

Debatten central


Debatten om forskningsfrågor blir en central del av webbtidningen.

— Det har inte funnits något samlat forum tidigare för en sådan diskussion. Tidningen fyller ett vakuum i samhällsdebatten för dem som arbetar med och är intresserade av forskning.

Tanken är att dialogen mellan olika aktörer i forskarsamhället och beslutsfattare ska genomsyra även det redaktionella materialet. Även dessa artiklar ska kunna väcka debatt. Att webbtidningen inte kommer att ges ut nummervis utan uppdateras dagligen har att göra med detta.

— Om vi vill få till en livaktig diskussion om forskningens villkor fungerar det inte att vänta flera veckor tills nästa nummer publiceras. Vi vill att såväl debattinlägg som redaktionellt material ska kunna publiceras så snabbt som möjligt.

I planerna för den nya webbtidningen ingår också ett antal bloggar, berättar Cecilia Gomez.

— Vi har tänkt att de olika bloggarna ska befinna sig i olika situationer. En av dem som bloggar skulle kunna vara en ung eller blivande forskare, en annan någon som forskar utomlands.

Varför satsar ni på en webbtidning?


— När vi utvärderade de tidningar vi hade blev det tydligt att forskarna var väldigt positiva till att ta till sig information via webben. Med en tidning på nätet finns också helt andra möjligheter att hålla sig aktuell — man slipper hela den tid layout och tryck tar. Sedan har vi de möjligheter till interaktivitet som webben ger, du kan ge respons på det du läser, kommentera artiklarna. Och du kan använda dig av fler uttryck än i en papperstidning: ljud, animeringar, webbteve. Dessutom blir kostnaderna lägre, miljöpåverkan mindre och det blir lättare att nå prenumeranterna.

Finns det inte en risk för snuttifiering, att man mister de längre reportage man hittar i en papperstidning?


— Långa artiklar kan fungera alldeles utmärkt även på webben. Vi har tänkt oss både korta nyheter och längre reportage som förklarar och fördjupar.

Jag har en idé. Vem kan jag kontakta?


— Vi vill hemskt gärna få in tips och förslag på vad den nya tidningen ska ta upp. Det kan handla om artikeluppslag, tips på intressanta intervjupersoner eller förslag på bra bloggare. Alla som har tips, förslag eller frågor om den nya tidningen kan kontakta mig (Cecilia Gomez, cecilia.gomez@vr.se), eller projektledare Ragnhild Romanus, ragnhild. romanus@vr.se.

Illustration: Istockphoto

Kommentera:

Kontakta redaktören
Senast uppdaterad: 2011-11-15
Vetenskapsrådets webbplats

Forskning & Medicin är en tidning från Vetenskapsrådetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, ämnesrådet för medicin och hälsa i samarbete med de medicinska fakulteterna.

Sista numren

De tre tidningar som Vetenskapsrådet ger ut i dag — Tvärsnitt, Tentakel och Forskning & Medicin — kommer ut med sina sista nummer i november. Tidningarna läggs ned som en följd av satsningen på den nya webbtidningen.