Forskning och Medicin

Ny ung akademi ska tänka fritt

Sveriges unga akademi består av 22 engagerade unga forskare, som kommit en bra bit på väg inom sina olika vetenskapliga områden. Tillsammans vill de bl a arbeta för att det skapas ett tydligt system för forskartjänster. Den tvärvetenskapliga kontakten hoppas de ska främja kreativiteten.
Christian Broberger
Det var Kungliga Vetenskapsakademiens förra ständiga sekreterare, Gunnar Öqvist, som tog initiativet till den nya akademin för unga forskare som grundades den 27 maj i år. Den står dock helt fri från KVA och kan agera och planera kommande projekt helt efter eget huvud. Liknande vetenskapsakademier finns sedan tidigare i bl a Tyskland och Holland. Ragnar Söderbergs stiftelse står för finansieringen under de två första åren med tre miljoner kronor.

Anna Sjöström Douagi är den nya akademins verksamhetschef. Tidigare har hon arbetat med internationella forskningsfrågor. Tillsammans med en arbetsgrupp från KVA startade hon förra hösten processen med att rekrytera medlemmar.

Sammanlagt 180 unga forskare fi ck brev om planerna. De hade alla en högst cirka tio år gammal doktorsexamen och har producerat väl utvärderade vetenskapliga studier som genererat stora anslag. I brevet framhölls att man behövde vara beredd på att lägga både tid och engagemang på idéellt arbete om man ville vara med.

Påverka beslutsfattare


Det kom in 86 ansökningar och efterurval och intervjuer valdes 22 personer ut till akademin, åtta kvinnor och fjorton män. Tyngdpunkten ligger från början på naturvetenskap och teknologi, men idéhistoria och fi losofi har också företrädare.

— Det är inte en elitklubb för inbördes beundran utan en grupp duktiga och engagerade människor som kommer att kunna påverka beslutsfattare i forskningsfrågor, både inom landet och i EU, säger Anna Sjöström Douagi.

Hon hoppas att dialogen mellan forskarna och politiker ska utvecklas, bl a genom att forskarna får träna sig i att beskriva sin forskning på ett begripligt sätt.

Akademins första ordförande heter Helene Andersson Svahn och är professor i nanobioteknik vid KTH. Vice ordförande är medicinaren Christian Broberger. Han har sin egen forskargrupp på sju personer vid institutionen för neurovetenskap på Karolinska Institutet. En grupp som forskar om hur olika signalsubstanser i hjärnan fungerar och påverkar kroppen.

Nyligen kunde de visa en ny mekanism för hur frisättning av hormonet prolaktin, som bl a styr produktionen av bröstmjölk, kan hämmas av en annan välkänd signalsubstans, dopamin. Resultaten kan få stor betydelse för att förstå hur man kan behandla besvär som gäller amning, bristande sexuell lust och ämnesomsättning i kroppen.

— Jag insåg snabbt att det var något för mig att vara med i den nya akademin. Jag ser det som en möjlighet att kunna arbeta för ett tydligare system för forskartjänster i Sverige. Oron för hur det ska gå med fortsatt finansiering när man är mitt i ett forskningsprojekt är något vi ofta pratar om i lunchrummet. Här kommer vi ha möjlighet att kanalisera problemen och bli en röst för Sveriges unga forskare.

System som fungerar
Han betonar att akademin inte är någon fackförening och att medlemmarna inte har mandat att tala för alla unga forskare. Men de hoppas att på olika sätt kunna påverka beslutsfattare för att Sverige ska kunna bli ännu starkare som forskningsnation.

— Under hösten arbetar vi med en inlaga till regeringens kommande forskningsproposition. Vi har också lämnat skriftliga synpunkter till EU:s flerårssatsning på forskning.

Christian Broberger tillbringade sin postdoktortid i USA och tycker att de har ett system som fungerar.

— Där finns tydliga och högt ställda kvalitetskrav kopplade till ett rejält startpaket för finansiering. Forskaren vet vad som gäller och är beredd på den granskning av resultaten som följer.

Han berättar att den nya akademin vill ha kontakter både med universiteten, politiker och allmänheten. Planer finns på en forskarskola för gymnasieungdomar, och ett seminarium om universiteten som kreativa miljöer hölls nyligen på Vetenskapsakademien. Akademimedlemmarna delade då med sig av egna erfarenheter, men också talare utifrån deltog.

Författare: Birgitta Dalenstam Lindgren
Fotograf: Markus Marcetic

Kommentera:

Kontakta redaktören
Senast uppdaterad: 2011-11-09
Vetenskapsrådets webbplats

Forskning & Medicin är en tidning från Vetenskapsrådetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, ämnesrådet för medicin och hälsa i samarbete med de medicinska fakulteterna.

FAKTA


Sveriges unga akademi
Sveriges unga akademi har 22 medlemmar från alla större lärosäten i Sverige. Sex nya medlemmar ska väljas in av akademin varje år tills det finns sammanlagt 40 ledamöter. Ett litet kansli finns i KVA:s lokaler. Varje medlem sitter på fem år. Medelåldern är från början 38 år. Ordförande och vice ordförande väljs på ett år i taget. Fyra möten per år är inplanerade.