Forskning och Medicin

Nyckeln till åldrandeprocessen

Nu har forskare vid Göteborgs universitet identifierat ett av de enzym som är nyckeln till åldrandeprocessen.
Mikael Molin, Göteborgs universitet.

Genom att gradvis minska intaget av socker och proteiner, utan att minska på vitaminer och mineraler, har forskare tidigare visat att apor kan leva fl era år längre än förväntat. Metoden har också prövats på allt från fi skar och råttor till svampar, fl ugor och jäst med bra resultat.

Kalorirestriktion har också en god inverkan på vår hälsa och gör att åldersrelaterade sjukdomar uppkommer senare. Trots det har forskarvärlden haft svårt att förstå exakt hur kalorirestriktion ger upphov till dessa positiva eff ekter.

Med jästceller som modell har forskargruppen vid Göteborgs universitet lyckats identifi era ett av de enzym som krävs. För att kalorirestriktionen ska fungera eff ektivt behövs ett enzym, aktivt peroxiredoxin (Prx1), som bryter ned skadligt väteperoxid i cellerna.

— Vi kan visa att en kalorirestriktion bromsar åldrandet genom att förhindra att detta enzym, sätts ur funktion. Enzymet är också extremt viktig för att motverka skador i vår arvsmassa, säger Mikael Molin vid Göteborgs universitet.

Resultaten som publicerats i den vetenskapliga tidskriften Molecular Cell visar att Prx1 skadas under åldrande och tappar sin aktivitet. Kalorirestriktion motverkar detta genom att öka produktionen av ett annat enzym, Srx1, som reparerar Prx1.

Studien visar också att åldrandet kan bromsas utan kalorirestriktion genom att enbart öka mängden Srx1 i cellen. Därmed framstår reparation av peroxiredoxinet Prx1 som en nyckelprocess i åldrandet.

— En nedsatt funktion av Prx1 ger upphov till olika typer av genetiska defekter och cancer. Omvänt kan man nu spekulera i om en ökad reparation av Prx1 under åldrandet kan motverka,
eller åtminstone senarelägga, uppkomsten av cancer.

Peroxiredoxiner har också visat sig kunna förhindra att proteiner skadas och klumpar ihop sig. Det är en process som kopplats till fl era åldersrelaterade sjukdomar som påverkar nervsystemet, t ex Alzheimers och Parkinson. I linje med det funderar forskarna också på om stimulering av Prx1 kan minska och senarelägga sådana sjukdomsförlopp.

Fotograf: Johan Wingborg

Kommentera:

Kontakta redaktören
Senast uppdaterad: 2011-11-15
Vetenskapsrådets webbplats

Forskning & Medicin är en tidning från Vetenskapsrådetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, ämnesrådet för medicin och hälsa i samarbete med de medicinska fakulteterna.