Forskning och Medicin

Diskussionen fortsätter

Mats Ulfendahl
Efter tio år går nu Forskning & Medicin i graven. Som läsare och nu de senaste två åren som ansvarig utgivare känner jag ett visst vemod. Vi är många som tyckt tidningen varit mycket läsvärd och med en god balans mellan vetenskaplig information och forskningspolitisk debatt. Men papperstidningar anses omodernt och utvecklingen går tveklöst mot webbaserade medier. Vi som fortfarande uppskattar att hålla och bläddra i en tidning kommer nog, efter litet klagande, att hitta fram också där.

Den nya webbtidningen som ska ersätta Forskning & Medicin presenteras i det här numret och det fi nns tveklöst en hel del spännande saker som webblösningen möjliggör. Harriet Wallberg-Henriksson, som under sin tid som huvudsekreterare startade Forskning & Medicin, säger också i en intervju att som forskningen utvecklats kan det behövas andra sätt att nå ut än en tidning.

Papperstidning eller webbtidning spelar egentligen inte så stor roll — de är i grunden bara instrument för vad vi vill uppnå. Enligt Harriet Wallberg-Henriksson så var syftet med att starta Forskning & Medicin att det behövdes något som kunde "binda ihop fakulteterna och hålla samman dem med ämnesrådet". Det behovet fi nns också idag — och kanske ännu mer nu med den ökande autonomin och ett alltmer komplext forskningssystem. Våra roller är olika — Vetenskapsrådet är en forskningsfi nansiär medan fakulteterna är ansvariga för den forskning som bedrivs — men vi vill alla att svensk forskning, och forskningens villkor, ska bli ännu bättre.

Ingen kan väl ha missat att forskar-Sverige förbereder sig för nästa forskningsoch innovationsproposition, förväntad till hösten 2012. Vetenskapsrådet har tillsammans med de andra statliga fi nansiärerna just lämnat ett gemensamt förslag till regeringen. Här fi nns en hel del intressanta förslag som rör både forskningsvillkor och nya satsningar. Läs texten i sin helhet på Vetenskapsrådets hemsida!

En mängd myndigheter och organisationer lämnar förslag till regeringen, inte minst inför den kommande forskningspolitiska propositionen. Min uppfattning är att regeringen och politiker faktiskt lyssnar på den som har något konstruktivt att säga. Med andra ord — delta i diskussionen om forskningens villkor!

Forskning & Medicin hade inte blivit en så bra tidning om det inte varit för det goda samarbetet med fakulteternas representanter i redaktionsrådet. Ett stort tack till er! Ett speciellt tack vill jag förstås rikta till tidningens redaktör, Peter Tillhammar, som med stor hängivenhet och sinne för kvalitet skapat en tidning vi varit stolta över — tack Peter!

Författare: Mats Ulfendahl
Fotograf: Anette Andersson

Kommentera:

Kontakta redaktören
Senast uppdaterad: 2011-11-09
Vetenskapsrådets webbplats

Forskning & Medicin är en tidning från Vetenskapsrådetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, ämnesrådet för medicin och hälsa i samarbete med de medicinska fakulteterna.