Forskning och Medicin

Nyhetsmedier också viktiga


källor för forskare

Vetenskapliga tidskrifter och databaser är förstås självklara inslag i forskares dagliga mediebruk. Andra viktiga informationskällor är svenska och anglosaxiska tidningar och nyhetsprogram.

PubMed är den databas som används oftast bland de representanter för medicinsk forskning, läkemedelsföretag och medier som har svarat på en enkät från Forskning & Medicin. Sveriges Radios vetenskapsprogram står högt i kurs liksom Dagens Nyheter och regionala eller lokala nyhetstidningar som Upsala Nya Tidning och Sydsvenskan.

Men det som är seriöst behöver inte vara tråkigt. Ett av enkätsvaren tipsar om radioprogrammet Institutet som blandar forskning med humor.

Här är frågorna som vår panel besvarade:

1. Hur följer du forskningen via olika medier?

2. Har du någon favorittidning eller favoritprogram?

3. Vilka frågor eller ämnen följer du speciellt?

Mats Svegfors vd, Sveriges Radio:

1. Jag följer forskningen framförallt genom dagsmedierna, naturligtvis i första hand Sveriges Radios vetenskapsredaktion. Men eftersom jag är en mycket flitig nätanvändare gör jag ofta specialsökningar via nätet. Det sker när det är något som intresserar mig professionellt eller privat. Och det innebär att jag gör formliga sökningar av "vetenskapsmaterial" minst några gånger i veckan.

2. Vetenskapsradion är naturligtvis mitt favoritprogram, men jag läser också The Economist och Financial Times för vetenskapsinnehållet.

3. Jag följer allt som handlar om medieutveckling inklusive ny medieteknik. Statskunskap i bred bemärkelse — förvaltning, politik, statsrätt. Språkfrågor, framförallt språkfi losofi . 1900- talets historia.

Malin Parmar docent, medicinska fakulteten, Lunds universitet:

1. För att följa de nyaste forskningsrönen läser jag Science Now på nätet. Jag brukar också läsa nyheter om forskning i min dagstidning Sydsvenskan. Läser inte så ofta populärvetenskapliga tidskrifter, men när det blir av är det främst Forskning & Framsteg samt New Scientist. För vetenskaplig "allmänbildning", fakta och bakgrund, använder jag mig ofta av nationalencyklopedins hemsida, NE.se

2. Institutet, ett nytt populärvetenskapligt radioprogram i Sveriges Radio, har en rolig blandning av forskning och humor. Det är fantastiskt bra! Ser också gärna dokumentärer från
BBC, och så följer jag naturprogrammet Studio Natur i Sveriges Television.

3. Oftast följer jag frågor som rör mitt forskningsfält som hjärnan och dess sjukdomar, stamceller och utvecklingsbiologi. Det är också intressant att läsa nya forskningsrön av allmänintresse såsom klimatpåverkan, kognitionsforskning samt rymden. Jag brukar även följa diskussionen kring etiska frågor inom experimentell klinisk forskning.

Hans Rosling, professor, Karolinska Institutet, Solna:

1. Jag följer forskningen via Google Scholar och PubMed databas.

2. The Economist, Dagens Nyheter, Upsala Nya Tidning och www.gapminder.org/world är mina favoritmedier.

3. Global befolkning, hälsa, utbildning, ekonomi, politik, energi, miljö, säkerhet och fattigdomsbekämpning är de frågor jag följer speciellt.

Helena Edlund, professor, Umeå centrum för molekylär medicin, Umeå universitet:

1. Jag följer forskningen genom att screena facktidskrifter på nätet, även om jag prenumererar på några i pappersform. Via PubMed hittar jag artiklar och andra publikationer. Kör PubMed flera
gånger om dagen för att söka relevant litteratur.

2. Scannar av tidskrifter från Nature Press tidskrifter, främst Nature, Nature Genetics och Nature Medicine samt tidskrifter från Cell Press, främst Cell, Cell Metabolism, Developmental Cell, Current Biology, samt Science, Proceedings of the National Academy of Sciences, Diabetes och Diabetologia. De två senare får jag i pappersform, samt publicerade rön av relevans som jag hittar via PubMed. De kan vara publicerade i en rad olika tidskrifter.

3. Jag läser främst det som rör mitt forskningsområde, det vill säga insulinproducerande betacellers funktion, bukspottkörtelns utveckling och bildning, samt diabetes och fettleverutveckling. I viss mån även artiklar om forskningspolitik och forskningsfi nansiering,
dels publicerade i svenska medier typ Dagens Nyheter, dels Vetenskapsrådets tidskrifter eller utskick samt artiklar eller kommentarer inom dessa områden som publiceras i Nature och Science.

Patrik Hadenius chefredaktör och vd på Forskning & Framsteg, Språktidningen och Modern Psykologi, Stockholm:

1. Jag väljer medium beroende på vilken forskning det gäller. För överblicken när det gäller svensk forskning följer jag t ex Vetenskapsradions nyheter, forskning.se och några olika bloggar. Sedan är jag själv specialintresserad av teknik och språk och läser därför t ex Ny Teknik, Computer Sweden och några tidskrifter och bloggar som är inriktade på språkvetenskap. När det gäller engelskspråkiga tidskrifter följer jag bl a Science News och New Scientist.

2. Mina favoriter varierar från månad till månad. En intressant tidskrift som jag gillar men inte läser är franska Science et vie. Kul inspiration fi ck jag också från Biblical Archaeology Review, mest för att den är skickligt gjord inom ett smalt område. Men i Sverige är det nog Ny Teknik jag bläddrar i mest. Och Dagens Nyheter Kultur.

3. Teknik och språk är de ämnen jag följer speciellt. Helst i kombination.

Anna Sjöström Douagi verksamhetschef, Sveriges Unga Akademi, Stockholm:

1. Jag scannar av olika typer av tidningar, hemsidor och nyhetsbrev samt twitter och Facebook för att ta del av både forskningsnyheter och forskningspolitiska frågor. Tyvärr ser jag inte så mycket på tv, men det görs fi na program med fantastiska illustrationer av t ex biologiska processer. Helt underbart och mycket pedagogiskt.

2. Nature och Science är ju givna favoriter, där hittar man både vetenskapliga nyheter och många bra artiklar och notiser om vad som händer inom forskningspolitiska frågor runt om i världen. Jag tycker också om vr.se och Tentakel, som båda rapporterar väldigt brett, och jag läser gärna KI-bladet, men kanske mest för att det är mitt gamla studieuniversitet. Forskning & Framsteg och givetvis Forskning & Medicin är trevliga tidningar och Vetenskapsradion i Sveriges Radio lyssnar jag gärna på. EU-kommissionen rapporterar mycket om framsteg som görs med EU-fi nansierade anslag och t ex rapporteringen från ERC om vad deras forskare gör är intressant läsning.

3. Just nu följer jag mest forskningspolitiska frågor som t ex arbetet med EUs kommande ramprogram inom forskning och innovation, men jag följer också rapporteringen om viktiga genombrott inom alla discipliner. Eftersom jag disputerat inom en medicinsk fakultet så följer jag nog rapporteringen om medicinska frågor lite extra och fastnar gärna om det står något om NK-celler!

Maria Wanderoy, innovativ projektledare, Astrazeneca:

1. Eftersom jag arbetar med läkemedelsprojekt på Astrazeneca så följer jag den senaste forskningen i den vetenskapliga litteraturen inom de områden vi arbetar med. Vi har stående sökningar som täcker in områden av intresse och kan på så vis fånga upp vad som publiceras i bl a Nature, Neuroscience och Science. Jag läser inte en tidskrift från pärm till pärm utan plockar ut artiklar av intresse genom sökningen. Utöver det så ser jag gärna på vetenskapsprogram, t ex Vetenskapens värld i Sveriges Television. Jag följer också vad som skrivs i Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet samt ibland Illustrerad vetenskap, Forskning & Framsteg eller Biotech Sweden.

2. Inte direkt. Det är mer ämnet som styr vad jag väljer att följa.

3. I min utbildning har jag studerat hjärnans kemi och jag arbetar med projekt där vi utvecklar läkemedel som ska hjälpa personer som drabbas av t ex Alzheimers sjukdom. Mitt huvudintresse är förstås att följa denna typ av forskning.

Författare: Carin Mannberg-Zackari

Kommentera:

Kontakta redaktören
Senast uppdaterad: 2011-11-11
Vetenskapsrådets webbplats

Forskning & Medicin är en tidning från Vetenskapsrådetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, ämnesrådet för medicin och hälsa i samarbete med de medicinska fakulteterna.