Forskning och Medicin

Lund fick mest Linnéstöd

Tjugo starka forskningsmiljöer fick i år dela på totalt 1,4 miljarder kronor i andra omgången av Linnéstödet. En tredjedel av miljöerna finns inom det medicinska området. Liksom vid förra utlysningen är Lunds universitet den stora vinnaren med sex beviljade miljöer.
Linnéstödet, som i år delats ut för andra gången, gick till de 20 forskningsmiljöer som en internationell forskarpanel anser vara Sveriges vassaste. Kriterierna var vetenskaplig kvalitet, vetenskaplig förnyelse, synergieffekter och jämställdhet som randvillkor.

Totalt ingick 970 forskare i de 105 ansökningarna. Liksom vid första utlysningen är det Lunds universitet som klarat sig bäst. Av de 20 forskningsmiljöer som nu fått Linnéstödet, finna sex vid Lunds universitet, medan Karolinska -Institutet och Uppsala universitet har fått tre miljöer vardera. Stockholms och Linköpings universitet har båda fått två miljöer finansierade, medan Chalmers, Göteborgs universitet, KTH och Umeå universitet har fått stöd till en miljö vardera.

Lär sig förstå


En av de forskningsmiljöer vid Lunds universitet som nu fått 75 miljoner kronor är Thinking in Time Cognition, Communication and learning. I den belönade forskningsmiljön samman-strålar fem forskningsområden i studier av samspelet mellan tänkande, kommunikation och lärande.

Det är forskare inom kognitionsforskning, lingvistik, logopedi, psykologi och neurofysiologi som samarbetar och det nya Humanistlaboratoriet vid Lunds universitet kommer att vara en central resurs i arbetet.

Målet är att utforska hur människor, särskilt barn, lär sig begrepp och att förstå orden i ett språk. Det handlar t.ex. om att utforska de snabba processer som verkar när människor förstår talat språk under en dialog och att med olika metoder upptäcka språkstörningar.

Forskargruppen har sin bas i såväl beteendevetenskap och medicin som i humaniora.
Projektet leds av Peter Gärdenfors, professor i kognitionsvetenskap vid Lunds universitet.

— Linnéstödet innebär att vi nu kan göra fler tvärvetenskapliga projekt och bygga upp en rejäl forskargrupp, säger han. Pengarna ska bl a satsas i ett tiotal tjänster för doktorander och nydisputerade.

Nytt vetenskapsområde


Vid Linköpings universitet fick Linné-centrum Research on Hearing and Deafness (HEAD), som är ett tvärvetenskapligt forskningsprogram kring hörselskador och dövhet, 50 miljoner kronor i Linnéstöd. Det tioåriga anslaget innebär att ett nytt vetenskapsområde introduceras: kognitiv hörselvetenskap. Inom det nya forskningsfältet studerar man den fysiologiska och kognitiva basen för hörsel och samverkan med signalbehandling i hörhjälpmedel.

En central frågeställning är hur hörhjälpmedel påverkar den kognitiva utvecklingen hos hörselskadade barn. En annan är hur språkförståelsen hos äldre hörselskadade påverkas när deras kognitiva färdigheter avtar. Man kommer också att studera tinnitus, dyslexi, dövblindhet och andra hörselrelaterade funktionshinder.

Jerker Rönnberg, professor i psykologi med inriktning mot handikappvetenskap, leder centret.
— Helt fantastisk att vi fått de här pengarna. Det är sällan att man i sin forskarkarriär får en sådan möjlighet till långsiktighet i sitt arbete, säger han. Vi får nu en stabil plattform för att utveckla forskningen inom den kognitiva hörsel-vetenskapen och ser också stora synergier med utvecklingen av vår forskarskola (HEAD). Här kommer doktorander inom handikappvetenskap att ges specialkunskaper.

Linnéstödet ska höja Sveriges internationella konkurrenskraft. Det sker genom att starka forskningsmiljöer från alla vetenskapsområden garanteras fem-tio miljoner kronor årligen under en tioårsperiod.

Utlysningen är ett samarbete mellan forskningsråden Formas och Vetenskapsrådet.

Läs mer www.vr.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Författare: Birgit Andersson

Kommentera:

Kontakta redaktören
Senast uppdaterad: 2008-09-30
Vetenskapsrådets webbplats

Forskning & Medicin är en tidning från Vetenskapsrådetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, ämnesrådet för medicin och hälsa i samarbete med de medicinska fakulteterna.