Forskning och Medicin

Kreativt klimat lockar Karin

För många unga forskare är en period som postdoktor utomlands ett viktigt steg i början av karriären. Karin Staflin valde prestigefulla Scripps i södra Kalifornien i USA. Spännande forskning och en kreativ och öppen miljö avgjorde.
Karin Staflin
Labbet ser ut som vilket svenskt labb som helst, om det inte vore för jord-
bävningsskydden. Höga kanter runt hyllorna håller flaskor och annat på plats om marken skulle börja skaka. Stora tunga saker ställs på säkrare plats, direkt på golvet.

— Det har inte varit några större jordbävningar sedan jag kom hit. Jag har vaknat ett par gånger på natten av att det har skakat, men inte mer än som om en stor långtradare kört förbi, säger Karin Staflin.

Hon är postdoktor vid Scripps Research Institute i La Jolla, strax norr om San Diego i södra Kalifornien. Där ingår hon i en grupp som forskar om cancer.

Nytt fält


Deras forskning handlar hur -cancer sprids i kroppen, framför allt till hjärnan. Hos runt 20-30 procent av patienterna som har bröstcancer med metastaser ser man tumörer också i hjärnan. Om cancern sprider sig dit är den svårare att bota. Därför är forskningen viktig.

— Det är ett ganska nytt fält. Det är först idag när behandlingarna blivit bättre som man ser att hjärntumörer hinner utvecklas. Därför finns det väldigt lite kunskap om hur cancern sprids till hjärnan, säger Karin Staflin.

Forskarna vill nu ta reda på hur tumörcellerna kan ta sig över den blodhjärnbarriär som normalt skyddar hjärnan mot omgivningen. Cancercellerna korsar inte bara barriären, de måste också överleva i den speciella miljön i hjärnan och dela sig där.

— Vi undersöker också hur cellerna förändras när de når hjärnan. Kunskapen är viktig for att kunna hitta framtida mediciner som kan hindra tumörers spridning och tillväxt. Idag finns ingen bra behandling. Strålning och cellgifter förlänger patientens överlevnad en begränsad tid.

Mer rätt än Harvard


Karin Staflin kontaktade själv sin nuvarande chef på Scripps och anmälde sitt intresse för att bli postdoktor. Samtidigt skrev hon till ett par labb på Harvard. Så när det var dags för intervjuer gick resan både till Boston och till San Diego.

— Men jag valde med hjärtat. Det kändes så rätt att komma hit, säger Karin Staflin som bestämt sig för att bli postdoktor i USA redan innan hon började doktorera i Lund om primärtumörer i hjärnan.

Sedan sökte och fick hon ett postdoktorstipendium från Vetenskapsrådet. I maj i fjol var hon på plats.

— Jag ville vara i en forskningsmässigt stimulerande miljö som ger förutsättningar att utvecklas. Forskningsmiljön här är mycket kreativ och jag har stor frihet. Gruppen är lagom stor och jag får inblick i allt som händer. Det är en öppen och vänlig atmosfär med mycket samarbete mellan grupper. Vi har många vetenskapliga diskussioner, vi utvecklar teknik tillsammans och hjälper varandra, säger Karin Staflin.

Hårt jobb


Men det är ingen semester. Det är mycket jobb, vanligen tio till tolv timmar om dagen.
— Jag kommer även in på helgerna, när det behövs. Ibland är det intensivare arbetsperioder, ibland kan man ta kortare dagar. Det är i princip upp till dig själv hur mycket du jobbar, säger Karin Staflin.

Men får hon tid, åker hon gärna till Joshua Tree National Park, som ligger i öknen utanför San Diego, för att klättra i de mycket speciella Joshua-träden.

Stor nytta för framtiden


Karin Staflin är övertygad om att hon kommer att ha stor nytta av åren vid Scripps. Bland annat för att forskningsinstitutet har ett mycket bra renommé internationellt.

— Det har betydelse. De flesta vet att institutet är bra och vad det står för. Att vara postdoktor här är väldigt kompetenshöjande. Vi har också mycket samarbete med läkemedelsföretag, så jag lär mig om den världen också.

Men inte minst är nätverket av nya kontakter viktigt, det hon skaffat sig själv och det hon kan ta del av på Scripps.

— Nätverkandet främjas av öppenheten. Jag får också tillgång till forskargruppens kontaktnät, det har stor betydelse.

Även forskargruppens ledare är nöjd med Karin Staflins vistelse på Scripps.
— Vi är stolta och glada över att ha henne här. Hon är duktig och smart och jobbar hårt, säger professor Brunhilde Felding-Habermann.

Med lite mindre än ett år kvar av stipendiet från Vetenskapsrådet, har hon inte bestämt vad som ska hända sedan.

— Jag trivs jättebra här, med arbetet och miljön runt omkring. Men än har jag ett litet tag kvar att fundera på vad jag ska göra när min postdoktorperiod är slut, säger Karin Staflin.

Författare: Siv Engelmark
Fotograf: Siv Engelmark

Kommentera:

Kontakta redaktören
Senast uppdaterad: 2008-09-30
Vetenskapsrådets webbplats

Forskning & Medicin är en tidning från Vetenskapsrådetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, ämnesrådet för medicin och hälsa i samarbete med de medicinska fakulteterna.