Forskning och Medicin
Ovanliga sjukdomar allt vanligare
I hela världen finns idag närmare cirka 7 000 sjukdomar som beskrivs som sällsynta. För många patienter med en sådan diagnos finns ingen medicinsk behandling. Men forskningsområdet växer nu snabbt med nya kunskaper, behandlingsmetoder och utveckling av läkemedel för ovanliga sjukdomar, sk orphan drugs.

Läs mer

Kreativt klimat lockar Karin
För många unga forskare är en period som postdoktor utomlands ett viktigt steg i början av karriären. Karin Staflin valde prestigefulla Scripps i södra Kalifornien i USA. Spännande forskning och en kreativ och öppen miljö avgjorde.

Läs mer

Nätverk ska överbygga gap
Nu börjar EU-nätverket Eatris att ta form. Det är ett projekt som ska knyta ihop medicinsk grundforskning med klinisk forskning vid de europeiska universiteten.

Läs mer

Vetenskapsrådets webbplats

Forskning & Medicin är en tidning från Vetenskapsrådetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, ämnesrådet för medicin och hälsa i samarbete med de medicinska fakulteterna.