Forskning och Medicin
Lång väg till nytt läkemedel
Ceplene är det första svenska originalläkemedlet på minst tio år. Bakom det nya läkemedlet ligger 25 års hårt arbete med både framgångar och bakslag under resans gång.

Läs mer

Optimist trots tuffare tider
Läkemedelsindustrin står inför ett trendbrott med en utveckling mot allt färre nya läkemedel. Kraven är tuffare, patenten är på väg att gå ut och det saknas riskkapital.
– Men jag är optimistisk. Med den snabba biomedicinska utvecklingen kommer vi att få fram bättre mediciner.

Läs mer

Tydlig plats för klinisk forskning
Den kliniska forskningen trängs undan och risken är att patienterna inte får någon nytta av ny kunskap. Det menar utredaren Olle Stendahl som vill inrätta universitetsmedicinska centra vid universitetssjukhusen för att värna om forskningen.

Läs mer

Vetenskapsrådets webbplats

Forskning & Medicin är en tidning från Vetenskapsrådetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, ämnesrådet för medicin och hälsa i samarbete med de medicinska fakulteterna.