Forskning och Medicin
Fotograf:Imagestate / IBL Bildbyrå
Från genforskning till kliniska studier
Neurovetenskap är ett oerhört brett forskningsområde. Det rymmer allt ifrån signalering och reparation av nervceller till breda kliniska studier av folksjukdomar som Alzheimer, Parkinson och stroke. Nästan en sjättedel av stödet från ämnesrådet för medicin går till neurovetenskaplig forskning.

Läs mer

Fotograf: Anders Norderman
Bengt Westerberg: Grundforskning en god investering
Det finns starka skäl att satsa rejält på svensk grundforskning. Och inom det medicinska området måste klinisk och odontologisk forskning uppmärksammas mer. Det säger Vetenskapsrådets styrelseordförande Bengt Westerberg.

Läs mer

Fotograf:Anders Norderman
Livets byggstenar kartläggs
En atlas över människans alla proteiner ska nu sättas ihop av en forskargrupp som leds av Mathias Uhlén, professor i mikrobiologi, vid Kungliga tekniska högskolan i Stockholm. Human Protein Resource, HPR, är det första och största projektet i sitt slag i världen. Arbetet kunde startas tack vare ett forskningsanslag på en kvarts miljard kronor från Wallenbergstiftelsen.

Läs mer

Vetenskapsrådets webbplats

Forskning & Medicin är en tidning från Vetenskapsrådetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, ämnesrådet för medicin och hälsa i samarbete med de medicinska fakulteterna.