Forskning och Medicin

Fler insamlare på svart lista

Trots finanskrisen, väljer svenskarna att skänka alltmer pengar till välgörenhet.

Förra året blev ett rekordår med drygt fem miljarder insamlade kronor till olika välgörenhetsorganisationer, bl a för medicinsk forskning. Men i takt med ivmildheten, ökar också den oseriösa verksamheten. Idag är 30 organisationer svartlistade.

Erik Zachrison är generalsekreterare för Frivillighetsorganisationernas Insamlingsråd, FRII, som är en intresseorganisation för de insamlande organisationerna.

— Insamlingarna har ökat markant. För 15 år sedan skänkte svenska folket runt en miljard kronor till olika typer av välgörenhet. Förra året låg siffran på dryga fem miljarder. Det tickar på med några hundra miljoner hela tiden, säger Erik Zachrison.

— Det finns en ökad medvetenhet om vikten av att enskilda människor ger sitt bidrag till välgörenhet — staten, kommunerna och företagen kan inte stå för allt. För många människor har det blivit närmast lite modernt att inkludera en viss del välgörenhet i sin privata budget.

Kontrollerat 90-konto


Frivillighetsorganisationerna förekommer i juridisk mening som ideell förening och som stiftelser. Kontrollen av dessa ligger i att ha ett s k 90-konto som kontrolleras av Stiftelsen för insamlingskontroll, SFI. Endast de ideella föreningar, stiftelser och trossamfund som har godkänts som 90-kontoinnehavare av SFI, kan få ett sjusiffrigt 90-konto hos PlusGirot eller Bankgirot. Idag har 350 organisationer ett sådant konto.

Att ha ett 90-konto innebär att man ska lämna en årsredovisning till SFI, det ska finnas en kvalificerad revisor och det finns nu också en regel om att minst 75 procent av de insamlade medlen ska gå till ändamålet.

— 25 procent får gå till sådant som administration, annonser, tryckning av givarbrev och inköpskostnader, säger Erik Zachrison.

Svarta listan


Men det är inte bara seriösa insamlingsorganisationer som gynnas av den ökande givmildheten. I februari i år gick FRII ut med en svart lista — eller som man själv uttrycker det — varningslista på idag 30 organisationer som inte följer reglerna för 90-konto.

I sin lista varnar man allmänheten för att skänka pengar till organisationer som exempelvis Cancer- och Allergifonden, Svenska Smärtafonden, Fria Kristna Missionshjälpen — FKM och Insamlingsstiftelsen för Handikappades Rekreation.

— De här organisationerna spelar utanför spelplanen, kommenterar Erik Zachrison. De som bedriver omfattande insamling utan att ha 90-konto, ska man se upp med. Börjar ett konto på 91- eller 92- är det inte samma sak som ett 90-konto. Från regeringshåll har man nu också skärpt reglerna. I mitten av december förra året lade regeringen fram en proposition till riksdagen med förslag på lagändringar med syftet att motverka missbruk av stiftelser, särskilt i samband med insamling av pengar.

Förslaget går bl a ut på att insamlingsstiftelser blir skyldiga att nå upp till målet att 75 procent av de insamlade medlen ska gå till ändamålet, i linje med kraven som gäller för 90-konto.

När det gäller godkända insamlingsorganisationer är det liten risk att pengar försvinner på vägen, försäkrar ErikZachrison.

— SFI:s granskning, intern kontroll och revision är vapnen mot detta, säger han.

Mest stöd


Inom det medicinska området är cancerforskningen den typ av forskning som får mest stöd. Som nummer två kommer forskningen om hjärt-kärlsjukdomar och som nummer tre hjärnforskningen.

Det vanligaste är att organisationerna skickar ut inbetalningskort till givarna. Idag ser man också en tendens till att enskilda människor och företag ger större gåvor, och organisationerna tenderar också alltmer till att direkt vända sig till förmögna personer. Många människor väljer också att testamentera pengar till välgörenhet.

Författare: Birgit Andersson

Kommentera:

Kontakta redaktören
Senast uppdaterad: 2009-06-16
Vetenskapsrådets webbplats

Forskning & Medicin är en tidning från Vetenskapsrådetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, ämnesrådet för medicin och hälsa i samarbete med de medicinska fakulteterna.

FAKTA

FRII avråder från att skänka pengar till
följande organisationer:

Al-Aqsa Spannmål Stiftelse
Baltic 2000
Cancerhjälpfonden
Cancer- och Allergifonden
Cancer- och Allergifondens Stödförening
Cancer- och Barnhjälpen
Cancer- och Miljöfonden — CMF
Cancer & Trafikskadefonden
CURO — Riksföreningen för cancersjuka
Developing World Clothing
4-Life
FRF-Stiftelsen — Fonden för Rehab o medicinsk forskning
Fria Kristna Missionshjälpen — FKM
Gatubarnsföreningen
Hjälpfonden
Hjärtehjälpen
Humana Sverige/UFF — U-landshjälp från Folk till Folk
Innocent Child/Krigets Oskyldiga
Insamlingsstiftelsen för Handikappades Rekreation
Klädinsamling Service
Mojahedin Sympatisör Förening — MSF
Neurologisk Handikapp och
Cancerforskning — NHC NYTEX
Orphan Home Care
SADF — Alzheimer och Demensforskning
Samhällsfonden/Svenska Samhällsfonden
Stockholmsstorken/Storken
Svenska Smärtafonden
Sveriges Cancersjukas Riksförbund
Telehjälpen

Listan uppdateras kontinuerligt. Till aktuell versionlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster