Forskning och Medicin

De samlar in miljoner till forskning

Karolinska Institutets insamlingsfond Genombrott för livet och Lions Cancerforskningsfond i Uppsala och Umeå. Det är två exempel på fonder som årligen drar in miljoner till medicinsk forskning.
Karolinska Institutet Development Office, som startade för tre år sedan, har hittills samlat in 600 miljoner kronor till nio prioriterade områden. Kampanjen som ska sträcka sig fram till 2010, då Karolinska Institutet firar 200-årsjubileum, vänder sig till privatpersoner, företag och stiftelser. Målet är att nå upp till en miljard kronor fram till jubileumsåret.

— Vi har lyft fram ett antal forskningsområden som håller absolut högsta internationella klass och som bedömds vara strategiskt viktiga för KI, säger Mikael Horal, chef för Karolinska Institutets Development Office. Kampanjen använder sig inte av 90-konton, utan vi arbetar via forskarnas, medarbetarnas och vårt externa nätverk.

Stor betydelse
Den enskilt största donationen hittills, 350 miljoner kronor, har donerats av familjen Erling-Perssons Stiftelse. Även Centrum för Integrativ Medicin vid Karolinska Institutet bygger på en privat donation. Insamlingar av det här slaget har stor betydelse för Karolinska Institutet,menar Mikael Horal.

— För den enskilde mottagaren, för en forskningsgrupp eller en enhet så spelar de här pengarna en enormt stor roll. Det kan ge forskargruppen en långsiktighet och ett mod i sitt arbete. Man behöver inte jaga snabba resultat för att kunna söka nästa offentliga anslag, utan kan få någon form av arbetsro.

De nio prioriterade områdena är cellterapi, global hälsa, life gene, cancer, hjärnans funktion, kärlsjukdomar, inflammatoriska sjukdomar, integrativ medicin och högteknologisk utbildning.

Ska ansöka


Insamlingsstiftelsen Lions Cancerforskningsfond i Uppsala delar ut forskningsmedel till Akademiska sjukhuset i Uppsala och universitetssjukhuset i Örebro. Förra året fördelade man 5,5 miljoner kronor.

Nästan lika mycket pengar betalades ut av Lions Cancerforskningsfond i Umeå. Stiftelsen fungerar helt på ideell grund och står under kontroll av Stiftelsen för insamlingskontroll, SFI. Forskarna söker själva pengar som sedan administreras via sjukhusens konton.

— Vi går inte ut aktivt och utser objekt. Forskarna på respektive sjukhus eller de som på ett eller annat sätt har anknytning till sjukhusen skickar in sina ansökningar, säger kanslichef Dag Hedin.

— Sedan har vi ett forskningsråd som går igenom ansökningarna och beviljar medel.

Fonden bildades 1984. Syftet är att stödja all sorts cancerforskning, men främst vad man kallar patientnära forskning, d v s sådan forskning som snabbt kan omsättas i praktisk tillämpning.

Verksamheten finansieras genom bidrag från Lionklubbarna och från allmänheten i form av t ex gåvor vid kondoleanser, testamenten eller andra gåvor.

Ideell grund


Dag Hedin, liksom andra i Lions Cancerforskningsfond, arbetar helt ideellt.

— Vi har en total omkostnad på cirka 1,7 procent som inkluderar sådant som insamlingskostnader, kostnader för trycksaker, minnesbrev och porton. Ingen som arbetar med fonden tar ut någon lön.

Lions Cancerforskningsfond i Umeå startade redan 1965 och delar också årligen ut cirka fem miljoner kronor för forskning som främst är lokaliserad till Norrlands universitetssjukhus. Men det pågår också samarbeten med andra sjukhus i regionen.

Pengarna går i första hand till forskning, men även till inköp av kvalificerad utrustning.

Under 2008 delades det ut forskningsmedel till forskningsprojekt som rörde bl a studier av vissa cancergener i olika tumörer, strålbehandling, bröstcancer och gynekologisk cancer.

Författare: Birgit Andersson

Kommentera:

Kontakta redaktören
Senast uppdaterad: 2009-03-27
Vetenskapsrådets webbplats

Forskning & Medicin är en tidning från Vetenskapsrådetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, ämnesrådet för medicin och hälsa i samarbete med de medicinska fakulteterna.