Forskning och Medicin
Han samlar opinon för djurförsök
De protesterar — för djurförsök. I England tröttnade en grupp studenter på våldsamma protester mot användningen av försöksdjur och startade en motrörelse, Pro-Test.

Läs mer

Lång väg från idé till patent
Det är mycket att tänka på för den som vill söka ett patent. Viktigast är kanske att uppfylla nyhetskravet — det man vill patentera får inte vara känt tidigare. Och vägen från uppfinning till beviljat patent är lång.

Läs mer

Tro och vetande
Alternativmedicinen är på frammarsch. Allt fler människor söker sig till alternativa behandlingsmetoder som blivit en lukrativ bransch. Desto mer angeläget att granska hur metoderna används och fungerar. Och om där finns något som skolmedicinen kan dra lärdom av.

Läs mer

Vetenskapsrådets webbplats

Forskning & Medicin är en tidning från Vetenskapsrådetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, ämnesrådet för medicin och hälsa i samarbete med de medicinska fakulteterna.