Forskning och Medicin
Fotograf: Anders Norderman
Lång väntan på fast tjänst
Allt fler forskarutbildade, men allt färre jobb. Dagens forskarstudenter går en dyster framtid till mötes. Anna Lobell disputerade 1999 i immunbiologi och har en gedigen meritlista. Trots det har hon ännu inte fått fast tjänst. Hennes råd till blivande doktorer är: "Flytta utomlands."

Läs mer

Fotograf:Anders Norderman
"Större frihet åt grundforskningen"
Akademisk grundforskning måste ges större frihet och universitetens autonomi stärkas. Kraftigt utökade fakultetsanslag och minskad politisk styrning ska borga för detta. Det är den borgerliga alliansens målsättning vid ett regimskifte i höst.

Läs mer

Fotograf: Science photo library/IBL Bildbyrå
En kapplöpning med tiden
Antibiotikaresistenta bakterier är ett allt snabbare växande hot. Inom EU görs nu en större satsning på forskning som förhoppningsvis ska bromsa den utvecklingen. Forskning som innebär en kapplöpning med tiden – innan problemet blir oåterkalleligt.

Läs mer

Vetenskapsrådets webbplats

Forskning & Medicin är en tidning från Vetenskapsrådetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, ämnesrådet för medicin och hälsa i samarbete med de medicinska fakulteterna.