Forskning och Medicin
Fotograf:Anders Norderman
En flod av bilder
Flödet av medicinska bilder ökar hela tiden. Bilderna kan hjälpa läkaren att ställa rätt diagnos och att se effekten av en viss behandling. Men den snabba utvecklingen väcker också nya frågor. Hur ska man ta tillvara all information och hur går det med den personliga integriteten?

Läs mer

Fotograf: Pressens Bild
Ny etiklag: Starkare skydd för individen
En ny lag och en ny organisation för forskningsetisk prövning gäller from årsskiftet. Därmed stärks skyddet för den enskilde individen, inte bara när det gäller medicinsk forskning, utan också inom andra områden som teknik, samhällsvetenskap och humaniora.

Läs mer

Fotograf:Anders Norderman
Allt djurskydd samlat under en hatt
Från den 1 januari är allt djurskydd samlat under en hatt - den nya Djurskyddsmyndigheten i Skara. ?Försöksdjursfrågorna får en framskjuten plats. Merparten av den totala forskningsbudgeten avser forskning kring alternativ till djurförsök.

Läs mer

Vetenskapsrådets webbplats

Forskning & Medicin är en tidning från Vetenskapsrådetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, ämnesrådet för medicin och hälsa i samarbete med de medicinska fakulteterna.