Forskning och Medicin
Åldrandet syns i molekylerna
Det kan bli svårt att göra något åt den maximala livslängden. Men att få till ett friskare åldrande kanske inte är omöjligt om man lär känna åldrandets mekanismer. Ledtrådarna finns i bl a mitokondrier och kromosomernas telomerer.

Läs mer

Ny ung akademi ska tänka fritt
Sveriges unga akademi består av 22 engagerade unga forskare, som kommit en bra bit på väg inom sina olika vetenskapliga områden. Tillsammans vill de bl a arbeta för att det skapas ett tydligt system för forskartjänster.

Läs mer

Ökad styrning inom NIH
Amerikanska National Institutes of Health är världens största finansiär av medicinsk forskning. Nu gör nya krav på de egna forskarna att förutsättningslöst kunskapssökande får stå tillbaka för detaljplanerade projekt.

Läs mer

Vetenskapsrådets webbplats

Forskning & Medicin är en tidning från Vetenskapsrådetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, ämnesrådet för medicin och hälsa i samarbete med de medicinska fakulteterna.